DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

De website van Fit Biz Pro, waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Fit Biz Pro en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakende gebruik van de website.

Behaalde resultaten

Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren. 
Het concept is dusdanig en op wetenschappelijke basis ontwikkeld zodat iedereen zijn/haar doelstellingen kan halen indien het programma op de juiste wijze gevolgd wordt.
Indien de coach merkt dat de klant altijd zijn/haar uiterste best heeft gedaan en er wellicht andere oorzaken naar boven zijn gekomen waardoor de doelstellingen niet gehaald zijn, kan de coach overwegen de duur van het traject te verlengen om de klant alsnog aan het gewenste resultaat te helpen.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, een Nederlandse rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Fit Biz Pro, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Fit Biz Pro voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van Fit Biz Pro. Fit Biz Pro heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd. Uiteraard gelden de desbetreffende wijzigingen niet voor klanten die reeds in een coachingstraject zitten bij Fit Biz Pro en akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden van het moment van accepteren.

Durf jij de challenge aan te gaan om 5-10kg kwijt te raken in 12 weken?